„Twoja Gmina w Twoim telefonie”

To bezpłatny system informacji lokalnej. Dzięki niemu będziecie Państwo bliżej spraw, które wpływają na komfort Państwa życia. Nowy komunikator to szybka skuteczna  forma informowania o m.in. nadchodzących wydarzeniach lokalnych, zbliżających się terminach podatku, zaplanowanych przerwach w dostawie prądu i wody, terminach wystawiania śmieci, a nawet zagrożeniach.

System pozwala na komunikację trzema kanałami: poprzez aplikację „Gmina Przytyk”, Mailem lub SMS-em.

Aplikacja „Gmina Przytyk” przeznaczona jest dla posiadaczy urządzeń mobilnych z systemem Android oraz dostępem do internetu. Korzystanie z niej jest niezwykle proste. Wystarczy pobrać na swoje urządzenie aplikację o nazwie „Gmina Przytyk”. Można to zrobić pobierając ją z platformy klikając na ikonę Komunikator Gminy Przytyk, która znajduje się na stronie internetowej www.przytyk.pl, wypełnić formularz i wybrać opcję Aplikacja.

Drugim kanałem, dzięki któremu możemy się z Państwem komunikować jest Mail. Osoby, które chcą otrzymywać powiadomienia z Urzędu Gminy Przytyk za pomocą maila, muszą zarejestrować się w systemie wypełniając formularz klikając na ikonę Komunikator Gminy Przytyk, która znajduje się na stronie internetowej www.przytyk.pl, wypełnić formularz i wybrać opcję Mail.

Posiadacze nieco starszych wersji telefonów komórkowych mogą otrzymywać krótkie wiadomości tekstowe przesyłane z Urzędu Gminy Przytyk (powiadomienia o terminach wystawiania śmieci, zaplanowanych przerwach w dostawie prądu i wody, itp.).  By otrzymywać takie wiadomości bezpłatnie na własny telefon komórkowy wystarczy zarejestrować się w systemie, klikając na ikonę Komunikator Gminy Przytyk, która znajduje się na stronie internetowej www.przytyk.pl, wypełnić formularz i wybrać opcję SMS. Przy wyborze opcji SMS informujemy, że tym kanałem będziemy wysyłać tylko ważne powiadomienia. Aby mieć dostęp do wszystkich informacji zachęcamy Państwa do pobrania naszej Aplikacji.

Przy wypełnianiu formularza, należy zwrócić uwagę na poprawność danych w polu miejscowość. Dzięki właściwej informacji dotyczącej miejsca zamieszkania, będziemy mogli wysłać do Państwa wiadomości związane wyłącznie z tym terenem. Przykładem może być tu:

- wystawianie odpadów komunalnych. Dzięki powiadomieniom wszyscy zarejestrowani użytkownicy z naszej gminy otrzymają informację przypominającą o terminie wystawiania śmieci.

- zapowiedziana przerwa w dostawie wody w miejscowości Przytyk. Dzięki temu wszyscy zarejestrowani użytkownicy z miejscowości Przytyk dostaną informację o zaplanowanym zamiarze przerwy w dostawie wody.

Komunikator „Twoja Gmina w Twoim telefonie” ma wiele zalet, w tym m.in.:

• usprawnia komunikację z mieszkańcami - jest nowoczesnym sposobem przekazywania informacji w atrakcyjnej multimedialnej formie,

• zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców - gwarantuje szybkie i bezpośrednie przekazywanie wiadomości wprost do użytkownika urządzenia mobilnego

• umożliwia poinformowanie jednocześnie dużej liczby użytkowników systemu –mieszkańców gminy Przytyk,

• umożliwia wysyłanie informacji tematycznych do zdefiniowanej grupy użytkowników (np. mieszkańców danej miejscowości w naszej gminie),

• jest wolny od reklam.