[X]

Nasz serwis korzysta z "ciasteczek". Więcej informacji znajdziesz klikając na ten link.

Aktualnie: 26 maja 2024 16:49 | Imieniny: Filipa, Pauliny, Eweliny
RSS

 
 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY
Dariusz Wołczyński


Maj 2024
Pn Wt Sr Cz Pi So Nd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Przytyk ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Przytyk na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska

I. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa i wysokość dotacji

Zadanie:

Kwota  dotacji:

 

Budowa systemów deszczowych do zatrzymywania wody

80% poniesionych kosztów nie więcej jednak niż 2 000 zł

 

Budowa instalacji fotowoltaicznej

2 500 zł na każdy rozpoczęty kW jednak nie więcej niż 7 000 zł

 

Budowa instalacji kolektorów słonecznych

50% poniesionych kosztów nie więcej jednak niż 4 000 zł

 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

50% poniesionych kosztów nie więcej jednak niż 4 000 zł

 

Wymiana nieekologicznego źródła ogrzewania

50% poniesionych kosztów nie więcej jednak niż:

 

a) miejscowego ogrzewacza pomieszczeń na paliwo stałe- 3 000 zł

 

b) kocioł gazowy kondensacyjny – 7 000 zł

 

c) kocioł olejowy kondensacyjny – 5 000 zł

 

d) kocioł na pellet drzewny – 6 000 zł

 

e) kocioł zgazowujący drewno – 6 000 zł

 

f) pompa ciepła – 7 000 zł

 

g) kocioł elektryczny – 3 000 zł

 

Warunkiem otrzymania dotacji jest jej zrealizowanie i złożenie wniosku o rozliczenie do końca listopada 2024 r.

 
 

 

II. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji

Wnioski o udzielenie dotacji można składać w terminie od dnia 02 kwietnia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

Kompletne wnioski należy składać we wskazanym terminie bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Przytyku (pokój 26 i 35), przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Przytyku, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk lub pocztą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Gminy Przytyk na platformie: ePUAP: przytyk57/skrytka.

Wnioski można pobrać w siedzibie tutejszego Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu w zakładce druki do pobrania, a następnie w folderze dotacje celowe. W folderach znajdują się także wzory umów, regulaminy dotacji i wnioski o rozliczenie.

III. Rozpatrywanie wniosków o udzielenie dotacji

  1. Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć przed rozpoczęciem realizacji inwestycji będącej przedmiotem ubiegania się o dotację.
  2. Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski o udzielenie dotacji na realizację inwestycji objętych Programem będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń.
  3. Wnioski rozpatrywane będą do wykorzystania limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 2024 roku.
  4. Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia w wyznaczonym terminie, pozostaną bez rozpatrzenia.
  5. Wnioski złożone przedwcześnie lub po upływie wskazanego wyżej terminu — nie będą rozpatrywane.

IV. Rozliczenie dotacji

  1. Dotacja udzielana jest w formie pisemnej, a Beneficjent, podpisując umowę o dotację, zobowiązuje się do realizacji inwestycji w terminach i na zasadach w niej określonych.
  2. Wniosek o rozliczenie dotacji powinien być zgodny z treścią wniosku o udzielenie dotacji.
  3. Wypłata dotacji nastąpi po zakończeniu inwestycji, zgodnie z warunkami umowy i po przedłożeniu przez Beneficjenta prawidłowego rozliczenia przyznanej dotacji.
  4. Beneficjent zobowiązany jest złożyć rozliczenie dotacji celowej w terminie do dnia 30 listopada roku budżetowego, w którym zawarto umowę o dofinansowanie.

V. Informacja o środkach odwoławczych

Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji.

Udzielenie dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

VI. Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Budownictwa i Ochrony Środowiska lub pod numerem telefonu: 48/ 618 00 95 w. 39 lub 34.

Regulaminy dotacji zawierające zasady naborów wniosków oraz kryteria przyznawania dotacji są załącznikami do uchwał Rady Miejskiej w Przytyku stanowiącymi załączniki do niniejszego ogłoszenia.

UWAGA:

Do wniosku należy załączyć zgodę właściciela/ współwłaściciela nieruchomości, jeżeli wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem nieruchomości lub przysługuje mu inny tytuł niż własność oraz podpisaną klauzulę informacyjną RODO.

   

Podoba Ci się ten artykuł? Przekaż go innym:KOMUNIKATOR GMINY PRZYTYK
Papryka Przytycka
ARR

MODR

Powiat Radomski

Razem dla Radomki

W Dolinie Radomki
 


KRUS
ZUS
CEIDG

Hospicjum Radom